Bedrijfshulpverlening via REHBO

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend door werknemers in een organisatie bij ongewenste (levens)gevaarlijke gebeurtenissen, die de veiligheid en gezondheid van aanwezige omstanders kan bedreigen. Dat kan zijn het bestrijden van een beginnende brand, EHBO  verlenen of een ontruiming  begeleiden. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

Elke werkgever is verplicht een bedrijfshulpverlener in huis te hebben zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en gasten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn, als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide BHV-er aanwezig zijn. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren volgens de Arbowet, artikel 3. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. U bent een bedrijfshulpverlener als u met goed gevolg een BHV cursus hebt afgerond. De taken van een bedrijfshulpverlener worden beschreven in de Arbowet, artikel 15.

 • REHBO_wond_aan_hand
  REHBO_Bedrijfshulpverlening_BHV_04
  REHBO_Bedrijfshulpverlening_BHV_03
  REHBO_Bedrijfshulpverlening_BHV_02
  REHBO_Bedrijfshulpverlening_BHV_01

Aantal bedrijfshulpverleners

Aantal bedrijfshulpverleners
Het aantal  BHV’ers dat een bedrijf moet hebben, hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s bij de werkzaamheden. Het aantal wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren zijn de grootte van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Het aantal bedrijfshulpverleners dat een organisatie moet hebben ligt vast in het Arbobesluit. Het aantal bedrijfshulpverleners is zodanig dat onder alle omstandigheden de vervulling van de taken op het gebied van bedrijfshulpverlening gewaarborgd is.

Wat is een Bedrijfshulpverlener?

Wat is een Bedrijfshulpverlener?
Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die onder andere de volgende taken kan uitvoeren:

 • eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen
 • reanimeren met een AED
 • een (beginnende) brand kan bestrijden
 • een evacuatieplan opstellen en uitvoeren

Om te zorgen dat de BHV-er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de BHV-opleiding. Zo niet, dan is het aan te raden om de BHV-er een aanvullen complete EHBO cursus te laten volgen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De werkgever is in het kader van de Arbowet primair verantwoordelijk voor de BHV binnen het eigen bedrijf. De Arbowet verplicht werkgevers rekening te houden met de aanwezigheid van bezoekers en werknemers van een andere werkgever.

Samenwerking en uitbesteding

Samenwerking en uitbesteding
De verantwoordelijkheid van de werkgever kan niet uitbesteed worden aan een andere werkgever. Iedere werkgever dient de Bedrijfshulpverlening binnen de eigen organisatie te organiseren. Dat kan door het aanwijzen en opleiden van een of meer werknemers of door de BHV-taak zelf op zich te nemen. Daarnaast kunnen met andere ondernemingen afspraken worden gemaakt over de praktische inzet van BHV-ers in elkaars bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een winkelstraat of bedrijventerrein. De afspraken over bijvoorbeeld alarmering en de inzet van externen worden schriftelijk vastgelegd.

Voor wie is de cursus Bedrijfshulpverlening

Voor wie is de cursus Bedrijfshulpverlening
De cursus Bedrijfshulpverlening is er voor medewerkers van grote en kleinere bedrijven die verplicht zijn een bedrijfshulpverlener in huis te hebben. Werkgevers kunnen zelf ook de cursus Bedrijfshulpverlening volgen. Zij zijn dan zelf de bedrijfshulpverlener.

Cursusduur

Cursusduur
De opleidingscursus bedrijfshulpverlening – module EHBO duurt 8 uur. Mogelijk verdeeld over meerdere dagdelen.

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
Heeft u reeds een basiscursus Bedrijfshulpverlening gevolgd en wilt u een herhalingscursus Bedrijfshulpverlening volgen om uw kennis en vaardigheden als bedrijfshulpverlener op peil te houden, klik dan hier.

Examen

Examen
Het examen basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 onderdelen:
– het verlenen van eerste hulp
– beperken en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (B&O).

REHBO heeft zich gespecialiseerd in beide onderdelen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel.
Cursisten behalen het BHV diploma als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.

In Company

In Company
REHBO kan de cursus Bedrijfshulpverlening bij u op lokatie verzorgen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen.

Kosten

De kosten voor een basisscursus Bedrijfshulpverlening bedragen per persoon
vanaf € 125,00 (incl. 21% Btw).

De kosten voor een herhalingscursus Bedrijfshulpverlening “In Company” is mogelijk
vanaf € 450,00 (inl. 21% Btw).

De overheid heeft regels en eisen opgesteld over bedrijfshulpverlening. Lees hier meer over de eisen die worden gesteld door de overheid aan Bedrijfshulpverlening.

Heeft u interesse in de cursus Bedrijfshulpverlening van REHBO? Of wilt u een van uw medewerkers of uzelf aanmelden voor de cursus Bedrijfshulpverlening?

Neem contact op met ons 0611426641 of via:

Rolf_Huyg_REBO_EHBO_instructeur

Uw Instructeur

Mijn naam is Rolf Huyg. Ik ben uw gediplomeerde, enthousiaste instructeur voor de praktijkgerichte cursussen bij REHBO.
Lees verder >

Kenmerkend is de praktijkgerichte aanpak en persoonlijke betrokkenheid om cursisten voor te bereiden op diverse ongevalssituaties. Ook een Engelstalige cursus is mogelijk.
Lees verder >

Bent u geïnteresseerd in een van de voordelige en leerzame cursussen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Lees verder >

Voor verenigingen, bedrijven, scholen en kinderopvang organisaties heb ik op maat gemaakte pakketten.
Lees verder >